Yara Digital Products

Atfarm: Yara rīks
digitālajai lauksaimniecībai
Uzzini vairāk par datorā un mobilajās ierīcēs lietojamo programmu, ko Yara ir izveidojusi, lai palīdzētu lauksaimniekiem saimniekot ilgtspējīgi un atbildīgi

Lauksaimniecības nākotne ir efektivitāte un digitalizācija

AtFarm
123 5

1987

Pirmie mainīgās N un P lietojuma devas izmēģinājumi uz lauka pierāda rentabilitātes uzlabošanos

1991

Zinātniskajā literatūrā izmantots pirmais precīzās lauksaimniecības termins

1999

Radīts uz traktora montējamais Yara N-Sensors

2018

Izveidots Atfarm - precīzās lauksaimniecības rīks, kas veidots, apvienojot Yara N-Sensora tehnoloģiju un datus no Sentinel 2 satelītiem

AtFarm

Atfarm palīdz efektīvāk pārvaldīt tādus vērtīgos resursus kā slāpekļa mēslojums, izmantojot progresīvu satelīttehnoloģiju un veģetācijas indeksus.


AtFarm

Lai gan precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā tiek lietotas jau vairākus gadu desmitus, Atfarm tika izveidots tā, lai tas būtu pēc iespējas vieglāk saprotams un lietojams.


AtFarm

Atfarm mobilā lietotne un datorprogramma vienuviet piedāvā apgūt un pārvaldīt tādus digitālās lauksaimniecības elementus kā VRA, augu uzturs un satelītattēlu monitorēšana.


Digitāli risinājumi katram sezonas posmam

AtFarm

Ko par Atfarm saka tā lietotāji Latvijā?

AtFarm